Rendszerüzenet

Impresszum

Név

Euro-Sales Biztosítási alkusz Kft.

Székhely

1133 Budapest, Kárpát u. 9. 4./7.

Adószám

11818681-2-41

Cégjegyzékszám

01 09 289023

Telefon

+36 (1) 794 7071

Telefax

+36 (1) 794 6902

E-mail

eurosales@eurosales.hu

Honlap

www.eurosales.hu

 

Felügyeleti szerv

Magyar Nemzeti Bank

Székhely

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Telefon

+36 (1) 428 2600

Fax

+36 (1) 429 8000

E-mail

info@mnb.hu

Honlap

www.mnb.hu/felugyelet

Levélcím

Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest

Ügyfélszolgálat

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Ügyfélszolgálati telefon

+36 (80) 203 776

Pénzügyi fogyasztóvédelmi e-mail

ugyfelszolgalat@mnb.hu

 

Felügyeleti engedély

Tevékenység

Biztosításközvetítés

Tevékenységi engedély száma

93/1999.

Tevékenységi engedély kiadásának napja

1999. május 04.

Szakmai felelősségbiztosítás

AIG Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Kötvényszám

2350 014755

Adatvédelmi nyilvántartási szám

NAIH-50618

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Püski András

A Bit. 378.§-a alapján, mint biztosítási alkusz, az alábbiakról tájékoztatjuk:


 1. Tevékenység: Biztosításközvetítés
 2. Cég neve: Euro-Sales Biztosítási Alkusz Kft.
 3. Cég székhelye: 1133 Budapest Kárpát u. 9. 4. em. 7.
 4. Székhely állama: Magyarország
 5. Felügyeleti hatóságunk neve, címe: Magyar Nemzeti Bank H-1013 Budapest Krisztina Krt. 39. H-1535 Budapest 114. Pf.:777 Tel.:06-1-4899-100
 6. Független biztosításközvetítőként járunk el.
 7. Szakmai tevékenységünk során okozott kárért, vagy a felmerült sérelemdíj megfizetéséért a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél kötött szakmai felelősségbiztosításunk alapján, ezen biztosító társaság áll helyt.
 8. Társaságunknak nincs részesedése egyetlen biztosító társaságban sem
 9. Egyetlen biztosító társaságnak sincs részesedése az Euro-Sales Kft.-ben
 10. Panasztétel lehetősége:

  Társaságunk tevékenységével kapcsolatosan panasz benyújtható

  Személyesen vagy postai úton: 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 31. 3/15.

  Telefonon: +3614449370

  E-mailben: eurosales@eurosales.hu

  Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének kivizsgálására irányuló panasz:

  Magyar Nemzeti Bank

  H-1534 Budapest BKKP Pf. 777.

  ugyfelszolgalat@mnb.hu

  Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, megszűnésével, szerződésszegéssel és annakjoghatásaival kapcsolatos panasz:

  Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület

  H-1525 Budapest BKKP Pf. 172.

  pbt@mnb.hu

  Bírói út: A hatályos polgári eljárásjognak megfelelően, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságelőtt, peres eljárás indítható.

 11. Felügyeleti nyilvántartási számunk: 204121401768, ellenőrzésének a https://apps.mnb.hu/regiszter/ weboldalon lehetséges.
 12. Terjesztési jogosultságunk kiterjed mind a kár mind pedig az összegbiztosításokra.
 13. Társaságunk az értékesített biztosítási termékek vonatkozásában tanácsadást nem nyújt
 14. Társaságunk nem nyújt alapos és személyre szabott tanácsot a közvetített termékek vonatkozásában
 15. Társaságunk az alábbi biztosító társaságokkal áll szerződésben, azok termékeit értékesítheti: Aegon, Allianz, Atradius, CIG EMABIT, CIG, Defend, Életbiztosító, Colonnade, EUB, Generali, Genertel, Groupama, K&H, KÖBE, Mapfre, Metlife, Mondial, Posta, Signal, Union, Uniqa, Wáberer.
 16. Társaságunk a biztosító társaságoktól jogosult javadalmazásra, melynek alapja a fizetendő biztosítási díj.
 17. A biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat társaságunk nem vesz át.
 18. A biztosítótól az ügyfélnek járó összeget társaságunk nem veszi át.
 19. Társaságunk nyitvatartási ideje:

- hétfő-csütörtök: 8:00 – 16:30

- péntek: 8:00 – 14:30

- szombat-vasárnap: zárva