Rendszerüzenet

Impresszum

Név

Euro-Sales Biztosítási alkusz Kft.

Székhely

1133 Budapest, Kárpát u. 9. 4./7.

Adószám

11818681-2-41

Cégjegyzékszám

01 09 289023

Telefon

+36 (1) 794 7071

Telefax

+36 (1) 794 6902

E-mail

eurosales@eurosales.hu

Honlap

www.eurosales.hu

 

Felügyeleti szerv

Magyar Nemzeti Bank

Székhely

1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Telefon

+36 (1) 428 2600

Fax

+36 (1) 429 8000

E-mail

info@mnb.hu

Honlap

www.mnb.hu/felugyelet

Levélcím

Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest

Ügyfélszolgálat

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Ügyfélszolgálati telefon

+36 (80) 203 776

Pénzügyi fogyasztóvédelmi e-mail

ugyfelszolgalat@mnb.hu

 

Felügyeleti engedély

Tevékenység

Biztosításközvetítés

Tevékenységi engedély száma

93/1999.

Tevékenységi engedély kiadásának napja

1999. május 04.

Szakmai felelősségbiztosítás

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Kötvényszám

421 0000313

 

Adatvédelmi nyilvántartási szám

NAIH-50618

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Püski András

 

A Bit. 378.§-a alapján, mint biztosítási alkusz, az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

 1. Tevékenység: Biztosításközvetítés
 2. Cég neve: Euro-Sales Biztosítási Alkusz Kft.
 3. Cég székhelye: 1133 Budapest Kárpát u. 9. 4. em. 7.
 4. Székhely állama: Magyarország
 5. Felügyeleti hatóságunk neve, címe: Magyar Nemzeti Bank H-1013 Budapest Krisztina Krt. 39. H-1535 Budapest 114. Pf.:777 Tel.:06-1-4899-100
 6. Független biztosításközvetítőként járunk el.
 7. Szakmai tevékenységünk során okozott kárért, vagy a felmerült sérelemdíj megfizetéséért a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél kötött szakmai felelősségbiztosításunk alapján, ezen biztosító társaság áll helyt.
 8. Társaságunknak nincs részesedése egyetlen biztosító társaságban sem
 9. Egyetlen biztosító társaságnak sincs részesedése az Euro-Sales Kft.-ben
 10. Panasztétel lehetősége:

  Társaságunk tevékenységével kapcsolatosan panasz benyújtható

  Személyesen vagy postai úton: 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 31. 3/15.

  Telefonon: +3614449370

  E-mailben: eurosales@eurosales.hu

  Fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének kivizsgálására irányuló panasz:

  Magyar Nemzeti Bank

  H-1534 Budapest BKKP Pf. 777.

  ugyfelszolgalat@mnb.hu

  Szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival, megszűnésével, szerződésszegéssel és annakjoghatásaival kapcsolatos panasz:

  Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testület

  H-1525 Budapest BKKP Pf. 172.

  pbt@mnb.hu

  Bírói út: A hatályos polgári eljárásjognak megfelelően, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságelőtt, peres eljárás indítható.

 11. Felügyeleti nyilvántartási számunk: 204121401768, ellenőrzésének a https://apps.mnb.hu/regiszter/ weboldalon lehetséges.
 12. Terjesztési jogosultságunk kiterjed mind a kár mind pedig az összegbiztosításokra.
 13. Társaságunk az értékesített biztosítási termékek vonatkozásában tanácsadást nem nyújt
 14. Társaságunk nem nyújt alapos és személyre szabott tanácsot a közvetített termékek vonatkozásában
 15. Társaságunk az alábbi biztosító társaságokkal áll szerződésben, azok termékeit értékesítheti: Aegon, Allianz, Atradius, CIG, Cofas, DAS, Defend, Colonnade, EUB, Euler Hermes, Generali, Genertel, Groupama, HDI, K&H, KÖBE, Mapfre, Metlife, Mondial, Posta, Signal, STARR, Union, Uniqa, Wáberer.
 16. Társaságunk a biztosító társaságoktól jogosult javadalmazásra, melynek alapja a fizetendő biztosítási díj.
 17. A biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat társaságunk nem vesz át.
 18. A biztosítótól az ügyfélnek járó összeget társaságunk nem veszi át.
 19. Társaságunk nyitvatartási ideje:
  - hétfő-csütörtök: 8:00 – 16:30
  - péntek: 8:00 – 14:30
  - szombat-vasárnap: zárva
 20. A fenntarthatósági követelmények figyelembevételéről szóló, szerződéskötést megelőző tájékoztatás a 2019/2088 számú EU rendelet (SFDR) alapján:
  A biztosítási alapú befektetési termékek kapcsán az Európai Unió 2019/2088 számú rendelete előírja a független biztosításközvetítők részére, hogy nyújtsanak tájékoztatást arról, figyelembe veszik-e a tanácsadás során a fenntarthatósági kockázatokat. A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos tanácsadás lényege, hogy miként hat ki a fenntarthatóság a hozamokra. A jogalkotó abból indul ki, hogy a fenntarthatóság tendenciózusan negatívan fog a hozamokra hatni. A termék kiválasztása során, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevétele csökkentheti a hozamokra gyakorolt negatív hatást. Tanácsadási tevékenységünk során a fenntarthatósági követelményeket nem vesszük figyelembe, mert nem tartjuk relevánsnak a tanácsadási tevékenység egésze szempontjából. Tanácsadási tevékenységünk során abból indulunk ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok veszik figyelembe és nyújtanak ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően. Amennyiben ez nem így lenne, úgy a termék gazda biztosító erre is magyarázatot nyújt a szerződéskötést megelőzően. Mindezek alapján, mint független biztosításközvetítő, a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére részünkről nem kerül sor.


Az alkusz a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján belső visszaélés – bejelentési rendszer tájékoztatóval rendelkezik (link) és az abban rögzített eljárás szerint visszaélés-bejelentési rendszert üzemeltet a www.visszaelesforrodrot.hu oldalon.

A bejelentő a bejelentést írásban vagy szóban, az alábbi módokon teheti meg:

- weboldalon: www.visszaelesforrodrot.hu

- postai úton: 1112 Budapest, Rákó utca 38. 1. em. 4. ajtó

- telefonon: +3620/539-0236

- e-mailen: bejelentes@visszaelesforrodrot.hu