Rendszerüzenet

Fenntarthatósági követelmények

EURO-SALES Kft.
(továbbiakban: Alkusz)
fenntarthatósági kockázatok alkalmazásával kapcsolatos
tájékoztatója

 

Az Európai Unió által a fenntartható befektetések előmozdítása érdekében létrehozott pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételről szóló 2020/852 számú rendelete alapján az Alkusz a következő tájékoztatást nyújtja.

Az Alkusz kiemelt törekvése, hogy elősegítse a fenntarthatósági eredetű pénzügyi kockázatokkal kapcsolatban az ügyfelek tudatosságát, ezen keresztül a kockázatok kezelését, továbbá, hogy a fenntarthatósági eredetű kockázatokkal kapcsolatos információk az ügyfelek számára informatívak, érthetőek és megbízhatóak legyenek.

 

Az Alkusz fokozottan törekszik arra, hogy beszerezze a biztosítási termékeket előállító biztosítóktól a biztosítási termékre és a termék jóváhagyási, valamint felülvizsgálati folyamatára vonatkozó összes, a biztosítási értékesítési tevékenységhez szükséges – fenntarthatósági szempontokra is kiterjedő - információt, ideértve a biztosítási termék azonosított célpiacára vonatkozó információkat is.

 

Az Alkusz a fenntarthatósági célkitűzéssel rendelkező és nem rendelkező eszközalapok tekintetében egyaránt teljes körű tájékoztatást nyújt annak érdekében, hogy az ügyfél kellően megalapozott információkkal rendelkezzen a fenntarthatósági szempontokról is.

 

Az Alkusz a biztosítási termékkel, e termékek szempontjából a fenntarthatósági kockázatok relevanciájával, e kockázatoknak a termékek teljesítményére, hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelése kapcsán a biztosítók közléseire támaszkodik.

 

Az Alkusz – az Európai Unió biztosítási értékesítésről szóló 2016/97 számú irányelve alapján készített, az ösztönzési rendszert is tartalmazó – összeférhetetlenségi szabályzata jelenleg nem reflektál a fenntarthatósági kockázatokra, az ESG (a környezeti, társadalmi és irányítási) szempontokra. Tekintettel arra, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre olyan egységes szempontrendszer, amely meghatározná biztosítók számára, hogy milyen módon vegyék figyelembe ezen tényezőket, ezen oknál fogva a különböző szempontrendszer alapján besorolt biztosítási termékek fenntarthatóság szempontjából történő összehasonlítása jelenleg nem megoldható.

 

Az Alkusz az üzleti tevékenysége során környezettudatosan jár el, erőfeszítéseinek köszönhetően egyre inkább a papírtakarékos ügyintézésre, munkafolyamatainak fejlesztésekor a környezetbarát és éghajlatvédelmi megoldások (például szelektív hulladékgyűjtés,) kialakítására törekszik.

 

Az Alkusz tehát a pénzügyi piaci szereplőktől kaphat információt a fenntarthatóság főbb káros hatásairól és ezeket az információkat tudja feldolgozni és beépíteni a tanácsadásba.

 

A jelenlegi jogszabályi környezetben, a vonatkozó végleges szabályozástechnikai standardok és részletszabályok hiányában ugyanakkor az Alkusz jelenleg nem tudja következetesen felhasználni ezen információkat.

 

Amennyiben a káros hatások számszerűsítésének szabályozása, az alapjául szolgáló adatok és információk köre, minősége biztosítja, továbbá a vonatkozó szabályozástechnikai standardok és részletszabályok elfogadásra kerülnek, az Alkusz a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások figyelembevételével kapcsolatos álláspontját felülvizsgálja. A következő felülvizsgálat tervezett időpontja 2025. év eleje.

 

Közzététel dátuma: 2024.03.01.